Days Events

Sunday Mass

03 Dec 2023

Sunday Mass

03 Dec 2023

Vigil Mass

02 Dec 2023

Requiem Mass for the Late Ena O'Riordan

02 Dec 2023

Funeral Mass for the late Ena O'Riordan

01 Dec 2023

Remembrance Mass

30 Nov 2023

Sunday Mass

26 Nov 2023

Sunday Mass

26 Nov 2023

Vigil Mass

25 Nov 2023

Sunday Mass

19 Nov 2023

Sunday Mass

19 Nov 2023

Vigil Mass

18 Nov 2023

Sunday Mass

12 Nov 2023

Sunday Mass

12 Nov 2023

Vigil Mass

11 Nov 2023

Sunday Mass

05 Nov 2023

Sunday Mass

05 Nov 2023

Vigil Mass

04 Nov 2023

Funeral Mass for the late Terry Wall (née O'Mahony

02 Nov 2023

Funeral Mass for the late Ann Twomey (nee Keane)

31 Oct 2023

Funeral Service for the late Ann Twomey (nee Keane

30 Oct 2023

Sunday Mass

29 Oct 2023

Sunday Mass

29 Oct 2023

Vigil Mass

28 Oct 2023

Sunday Mass

22 Oct 2023

Sunday Mass

22 Oct 2023

Vigil Mass

21 Oct 2023

Sunday Mass

15 Oct 2023

Sunday Mass

15 Oct 2023

Vigil Mass

14 Oct 2023

Funeral Mass for the late Doreen Keane (née Byrne)

14 Oct 2023

The Marriage of Matthew Doyle & Pamela Power

13 Oct 2023

Funeral Mass for the Late John R. Walsh

13 Oct 2023

Sunday Mass

08 Oct 2023

Sunday Mass

08 Oct 2023

Vigil Mass

07 Oct 2023

Funeral Mass for the late Sr. Maria Goretti Kelleh

06 Oct 2023

Funeral Mass for the late Seán Prendergast

04 Oct 2023

Funeral Service for the late Seán Prendergast

03 Oct 2023

Sunday Mass

01 Oct 2023

Sunday Mass

01 Oct 2023

Vigil Mass

30 Sep 2023

Sunday Mass

24 Sep 2023

Sunday Mass

24 Sep 2023

Vigil Mass

23 Sep 2023

Sunday Mass

17 Sep 2023

Sunday Mass

17 Sep 2023

Vigil Mass

16 Sep 2023

Sunday Mass

10 Sep 2023

Sunday Mass

10 Sep 2023

Vigil Mass

09 Sep 2023

Funeral Mass for the late Helen Lenihan

05 Sep 2023

Sunday Mass

03 Sep 2023

Sunday Mass

03 Sep 2023

Vigil Mass

02 Sep 2023

Sunday Mass

27 Aug 2023

Sunday Mass

27 Aug 2023

Vigil Mass

26 Aug 2023

Sunday Mass

20 Aug 2023

Sunday Mass

20 Aug 2023

Vigil Mass

19 Aug 2023

Sunday Mass

13 Aug 2023

Sunday Mass

13 Aug 2023

Vigil Mass

12 Aug 2023

Sunday Mass

06 Aug 2023

Sunday Mass

06 Aug 2023

Vigil Mass

05 Aug 2023

Burial Mass of Kathleen Power (nee Shanahan)

05 Aug 2023

Funeral Mass of the Late Kathleen Power (née Shana

04 Aug 2023

Sunday Mass

30 Jul 2023

Sunday Mass

30 Jul 2023

Vigil Mass

29 Jul 2023

The Wedding of Paul Walsh & Éilís Kiely

28 Jul 2023

Funeral Mass of the late Patrick Towey

27 Jul 2023

Sunday Mass

23 Jul 2023

Sunday Mass

23 Jul 2023

Vigil Mass

22 Jul 2023

Funeral Mass of the late Dick Power

21 Jul 2023

Funeral Mass of the late Maria Bolger ( née Maher)

20 Jul 2023

Sunday Mass

16 Jul 2023

Sunday Mass

16 Jul 2023

Vigil Mass

15 Jul 2023

Sunday Mass

09 Jul 2023

Sunday Mass

09 Jul 2023

Vigil Mass

08 Jul 2023

Sunday Mass

02 Jul 2023

Sunday Mass

02 Jul 2023

Vigil Mass

01 Jul 2023

Sunday Mass

25 Jun 2023

Sunday Mass

25 Jun 2023

Vigil Mass

24 Jun 2023

Sunday Mass

18 Jun 2023

Sunday Mass

18 Jun 2023

Vigil Mass

17 Jun 2023

Funeral Mass of the late Sharon Dillon

17 Jun 2023

Sunday Mass

11 Jun 2023

Sunday Mass

11 Jun 2023

Vigil Mass

10 Jun 2023

Funeral Mass of the late Johnny Byrne

10 Jun 2023

Sunday Mass

04 Jun 2023

Sunday Mass

04 Jun 2023

Vigil Mass

03 Jun 2023

Memorial Mass for the late Mary and Michael Waters

03 Jun 2023

Sunday Mass

28 May 2023

Sunday Mass

28 May 2023

Vigil Mass

27 May 2023

Sunday Mass

21 May 2023

Sunday Mass

21 May 2023

Vigil Mass

20 May 2023

Wedding Ceremony Róisín Kiely and Alan Slattery

19 May 2023

Sunday Mass

14 May 2023

Sunday Mass

14 May 2023

Vigil Mass

13 May 2023

Sunday Mass

07 May 2023

Sunday Mass

07 May 2023

Vigil Mass

06 May 2023

Funeral Mass of the late Michael Kelleher

06 May 2023

Sunday Mass

30 Apr 2023

Sunday Mass

30 Apr 2023

Vigil Mass

29 Apr 2023

Funeral Mass of the Late Eddie Lyons

29 Apr 2023

Sunday Mass

23 Apr 2023

Sunday Mass

23 Apr 2023

Vigil Mass

22 Apr 2023

Sunday Mass

16 Apr 2023

Sunday Mass

16 Apr 2023

Vigil Mass

15 Apr 2023

Sunday Mass

09 Apr 2023

Sunday Mass

09 Apr 2023

Vigil Mass

08 Apr 2023

Sunday Mass

02 Apr 2023

Sunday Mass

02 Apr 2023

Vigil Mass

01 Apr 2023

Sunday Mass

26 Mar 2023

Sunday Mass

26 Mar 2023

Vigil Mass

25 Mar 2023

Sunday Mass

19 Mar 2023

Sunday Mass

19 Mar 2023

Vigil Mass

18 Mar 2023

Sunday Mass

12 Mar 2023

Sunday Mass

12 Mar 2023

Vigil Mass

11 Mar 2023

Recording_11-Mar-2023 07:33:08

11 Mar 2023

Sunday Mass

05 Mar 2023

Sunday Mass

05 Mar 2023

Vigil Mass

04 Mar 2023

Sunday Mass

26 Feb 2023

Sunday Mass

26 Feb 2023

Vigil Mass

25 Feb 2023

Sunday Mass

19 Feb 2023

Sunday Mass

19 Feb 2023

Vigil Mass

18 Feb 2023

Sunday Mass

12 Feb 2023

Sunday Mass

12 Feb 2023

Vigil Mass

11 Feb 2023

Sunday Mass

05 Feb 2023

Sunday Mass

05 Feb 2023

Vigil Mass

04 Feb 2023

Sunday Mass

29 Jan 2023

Sunday Mass

29 Jan 2023

Recording_29-Jan-2023 05:01:08

29 Jan 2023

Vigil Mass

28 Jan 2023

Sunday Mass

22 Jan 2023

Sunday Mass

22 Jan 2023

Vigil Mass

21 Jan 2023

Sunday Mass

15 Jan 2023

Sunday Mass

15 Jan 2023

Vigil Mass

14 Jan 2023

Sunday Mass

08 Jan 2023

Sunday Mass

08 Jan 2023

Vigil Mass

07 Jan 2023

Sunday Mass

01 Jan 2023

Sunday Mass

01 Jan 2023

Vigil Mass

31 Dec 2022

Sunday Mass

25 Dec 2022

Sunday Mass

25 Dec 2022

Vigil Mass

24 Dec 2022

Sunday Mass

18 Dec 2022

Sunday Mass

18 Dec 2022

Vigil Mass

17 Dec 2022

Sunday Mass

11 Dec 2022

Sunday Mass

11 Dec 2022

Vigil Mass

10 Dec 2022

Sunday Mass

04 Dec 2022

Sunday Mass

04 Dec 2022

Vigil Mass

03 Dec 2022

Sunday Mass

27 Nov 2022

Sunday Mass

27 Nov 2022

Vigil Mass

26 Nov 2022

Remembrance Mass

24 Nov 2022

Sunday Mass

20 Nov 2022

Sunday Mass

20 Nov 2022

Vigil Mass

19 Nov 2022

Sunday Mass

13 Nov 2022

Sunday Mass

13 Nov 2022

Vigil Mass

12 Nov 2022

Sunday Mass

06 Nov 2022

Sunday Mass

06 Nov 2022

Vigil Mass

05 Nov 2022

Sunday Mass

30 Oct 2022

Sunday Mass

30 Oct 2022

Vigil Mass

29 Oct 2022

Sunday Mass

23 Oct 2022

Sunday Mass

23 Oct 2022

Vigil Mass

22 Oct 2022

Sunday Mass

16 Oct 2022

Sunday Mass

16 Oct 2022

Vigil Mass

15 Oct 2022

Sunday Mass

09 Oct 2022

Sunday Mass

09 Oct 2022

Vigil Mass

08 Oct 2022

Sunday Mass

02 Oct 2022

Sunday Mass

02 Oct 2022

Vigil Mass

01 Oct 2022

Sunday Mass

25 Sep 2022

Sunday Mass

25 Sep 2022

Vigil Mass

24 Sep 2022

Sunday Mass

18 Sep 2022

Sunday Mass

18 Sep 2022

Vigil Mass

17 Sep 2022

Sunday Mass

11 Sep 2022

Sunday Mass

11 Sep 2022

Vigil Mass

10 Sep 2022

Sunday Mass

04 Sep 2022

Sunday Mass

04 Sep 2022

Vigil Mass

03 Sep 2022

Sunday Mass

28 Aug 2022

Sunday Mass

28 Aug 2022

Vigil Mass

27 Aug 2022

Sunday Mass

21 Aug 2022

Sunday Mass

21 Aug 2022

Vigil Mass

20 Aug 2022

Sunday Mass

14 Aug 2022

Sunday Mass

14 Aug 2022

Vigil Mass

13 Aug 2022

Sunday Mass

07 Aug 2022

Sunday Mass

07 Aug 2022

Vigil Mass

06 Aug 2022

Sunday Mass

31 Jul 2022

Vigil Mass

30 Jul 2022

Sunday Mass

24 Jul 2022

Sunday Mass

24 Jul 2022

Vigil Mass

23 Jul 2022

Sunday Mass

17 Jul 2022

Sunday Mass

17 Jul 2022

Vigil Mass

16 Jul 2022

Sunday Mass

10 Jul 2022

Sunday Mass

10 Jul 2022

Vigil Mass

09 Jul 2022

Sunday Mass

03 Jul 2022

Sunday Mass

03 Jul 2022

Vigil Mass

02 Jul 2022

Sunday Mass

26 Jun 2022

Sunday Mass

26 Jun 2022

Vigil Mass

25 Jun 2022

Sunday Mass

19 Jun 2022

Sunday Mass

19 Jun 2022

Vigil Mass

18 Jun 2022

Sunday Mass

12 Jun 2022

Sunday Mass

12 Jun 2022

Vigil Mass

11 Jun 2022

Sunday Mass

05 Jun 2022

Sunday Mass

05 Jun 2022

Vigil Mass

04 Jun 2022

Sunday Mass

29 May 2022

Sunday Mass

29 May 2022

Vigil Mass

28 May 2022

Sunday Mass

22 May 2022

Sunday Mass

22 May 2022

Vigil Mass

21 May 2022

Sunday Mass

15 May 2022

Sunday Mass

15 May 2022

Vigil Mass

14 May 2022

Sunday Mass

08 May 2022

Sunday Mass

08 May 2022

Vigil Mass

07 May 2022

Sunday Mass

01 May 2022

Sunday Mass

01 May 2022

Vigil Mass

30 Apr 2022

Sunday Mass

24 Apr 2022

Sunday Mass

24 Apr 2022

Vigil Mass

23 Apr 2022

Sunday Mass

17 Apr 2022

Sunday Mass

17 Apr 2022

Vigil Mass

16 Apr 2022

Good Friday Passion Liturgy

15 Apr 2022

Good Friday Stations of the cross

15 Apr 2022

Holy Thursday Holy Hour

14 Apr 2022

Holy Thursday

14 Apr 2022

Sunday Mass

10 Apr 2022

Sunday Mass

10 Apr 2022

Vigil Mass

09 Apr 2022

Sunday Mass

03 Apr 2022

Sunday Mass

03 Apr 2022

Vigil Mass

02 Apr 2022

Sunday Mass

27 Mar 2022

Sunday Mass

27 Mar 2022

Vigil Mass

26 Mar 2022

Memorial Mass for Fr. Colin Fives O.S.A

25 Mar 2022

Sunday Mass

20 Mar 2022

Sunday Mass

20 Mar 2022

Recording_20-Mar-2022 10:21:16

20 Mar 2022

Vigil Mass

19 Mar 2022

Sunday Mass

13 Mar 2022

Sunday Mass

13 Mar 2022

Vigil Mass

12 Mar 2022

Sunday Mass

06 Mar 2022

Sunday Mass

06 Mar 2022

Vigil Mass

05 Mar 2022

Sunday Mass

27 Feb 2022

Sunday Mass

27 Feb 2022

Vigil Mass

26 Feb 2022

Sunday Mass

20 Feb 2022

Sunday Mass

20 Feb 2022

Vigil Mass

19 Feb 2022

Sunday Mass

13 Feb 2022

Sunday Mass

13 Feb 2022

Vigil Mass

12 Feb 2022

Sunday Mass

06 Feb 2022

Sunday Mass

06 Feb 2022

Vigil Mass

05 Feb 2022

Sunday Mass

30 Jan 2022

Sunday Mass

30 Jan 2022

Vigil Mass

29 Jan 2022

10am Mass

26 Jan 2022

Sunday Mass

23 Jan 2022

Sunday Mass

23 Jan 2022

Vigil Mass

22 Jan 2022

Sunday Mass

16 Jan 2022

Sunday Mass

16 Jan 2022

Vigil Mass

15 Jan 2022

Sunday Mass

09 Jan 2022

Sunday Mass

09 Jan 2022

Vigil Mass

08 Jan 2022

Sunday Mass

02 Jan 2022

Sunday Mass

02 Jan 2022

Vigil Mass

01 Jan 2022

Recording_01-Jan-2022 07:16:15

01 Jan 2022

Sunday Mass

26 Dec 2021

Sunday Mass

26 Dec 2021

Vigil Mass

25 Dec 2021

Sunday Mass

19 Dec 2021

Sunday Mass

19 Dec 2021

Vigil Mass

18 Dec 2021

Sunday Mass

12 Dec 2021

Sunday Mass

12 Dec 2021

Vigil Mass

11 Dec 2021

Sunday Mass

05 Dec 2021

Sunday Mass

05 Dec 2021

Vigil Mass

04 Dec 2021

Sunday Mass

28 Nov 2021

Sunday Mass

28 Nov 2021

Vigil Mass

27 Nov 2021

Sunday Mass

21 Nov 2021

Sunday Mass

21 Nov 2021

Vigil Mass

20 Nov 2021

Sunday Mass

14 Nov 2021

Sunday Mass

14 Nov 2021

Vigil Mass

13 Nov 2021

Sunday Mass

07 Nov 2021

Sunday Mass

07 Nov 2021

Vigil Mass

06 Nov 2021

Sunday Mass

31 Oct 2021

Sunday Mass

31 Oct 2021

Vigil Mass

30 Oct 2021

Sunday Mass

24 Oct 2021

Sunday Mass

24 Oct 2021

Vigil Mass

23 Oct 2021

Sunday Mass

17 Oct 2021

Sunday Mass

17 Oct 2021

Vigil Mass

16 Oct 2021

Sunday Mass

10 Oct 2021

Sunday Mass

10 Oct 2021

Vigil Mass

09 Oct 2021

Sunday Mass

03 Oct 2021

Sunday Mass

03 Oct 2021

Vigil Mass

02 Oct 2021

Sunday Mass

26 Sep 2021

Sunday Mass

26 Sep 2021

Vigil Mass

25 Sep 2021

Sunday Mass

19 Sep 2021

Sunday Mass

19 Sep 2021

Vigil Mass

18 Sep 2021

Sunday Mass

12 Sep 2021

Sunday Mass

12 Sep 2021

Vigil Mass

11 Sep 2021

Sunday Mass

05 Sep 2021

Sunday Mass

05 Sep 2021

Vigil Mass

04 Sep 2021

Sunday Mass

29 Aug 2021

Sunday Mass

29 Aug 2021

Sunday Mass

22 Aug 2021

Sunday Mass

22 Aug 2021

Vigil Mass

21 Aug 2021

Sunday Mass

15 Aug 2021

Sunday Mass

15 Aug 2021

Vigil Mass

14 Aug 2021

Sunday Mass

08 Aug 2021

Sunday Mass

08 Aug 2021

Vigil Mass

07 Aug 2021

Sunday Mass

01 Aug 2021

Sunday Mass

01 Aug 2021

Vigil Mass

31 Jul 2021

Sunday Mass

25 Jul 2021

Sunday Mass

25 Jul 2021

Vigil Mass

24 Jul 2021

Sunday Mass

18 Jul 2021

Sunday Mass

18 Jul 2021

Vigil Mass

17 Jul 2021

Phila Egan Funeral Mass

12 Jul 2021

Sunday Mass

11 Jul 2021

Sunday Mass

11 Jul 2021

Vigil Mass

10 Jul 2021

Sunday Mass

04 Jul 2021

Sunday Mass

04 Jul 2021

Vigil Mass

03 Jul 2021

Sunday Mass

27 Jun 2021

Sunday Mass

27 Jun 2021

Vigil Mass

26 Jun 2021

Sunday Mass

20 Jun 2021

Sunday Mass

20 Jun 2021

Vigil Mass

19 Jun 2021

Sunday Mass

13 Jun 2021

Sunday Mass

13 Jun 2021

Sunday Mass

06 Jun 2021

Sunday Mass

06 Jun 2021

Vigil Mass

05 Jun 2021

Sunday Mass

30 May 2021

Sunday Mass

30 May 2021

Vigil Mass

29 May 2021

Sunday Mass

23 May 2021

Sunday Mass

23 May 2021

Vigil Mass

22 May 2021

Sunday Mass

16 May 2021

Sunday Mass

16 May 2021

Vigil Mass

15 May 2021

Sunday Mass

25 Apr 2021

Sunday Mass

25 Apr 2021

Vigil Mass

24 Apr 2021

Sunday Mass

18 Apr 2021

Sunday Mass

18 Apr 2021

Vigil Mass

17 Apr 2021

Sunday Mass

11 Apr 2021

Vigil Mass

10 Apr 2021

Sunday Mass

04 Apr 2021

Vigil Mass

03 Apr 2021

Mass The Passion Liturgy

02 Apr 2021

Stations of the Cross

02 Apr 2021

Mass of the Lord's Supper

01 Apr 2021

Mass

31 Mar 2021

Sunday Mass

28 Mar 2021

Vigil Mass

27 Mar 2021

Sunday Mass

21 Mar 2021

Vigil Mass

20 Mar 2021

St Patrick's Day Mass

17 Mar 2021

St Patrick's Day Mass

17 Mar 2021

Sunday Mass

14 Mar 2021

Vigil Mass

13 Mar 2021

Sunday Mass

07 Mar 2021

Vigil Mass

06 Mar 2021

Sunday Mass

28 Feb 2021

Sunday Mass

27 Feb 2021

Sunday Mass

21 Feb 2021

Vigil Mass

20 Feb 2021

Sunday Mass

14 Feb 2021

Vigil Mass

13 Feb 2021

Sunday Mass

07 Feb 2021

Sunday Mass

31 Jan 2021

Sunday Mass

24 Jan 2021

Mass

17 Jan 2021

mass

16 Jan 2021

mass

10 Jan 2021

mass

09 Jan 2021

mass

09 Jan 2021

Mass

03 Jan 2021

Mass

02 Jan 2021

Sunday mass

27 Dec 2020

vigil mass

26 Dec 2020

Christmas Day Mass

25 Dec 2020

Christmas Eve Mass

24 Dec 2020

Christmas Eve Mass

24 Dec 2020

Sunday Mass

20 Dec 2020

vigil Mass

19 Dec 2020

Sunday Mass

13 Dec 2020

Vigil Mass

12 Dec 2020

Sunday Mass

06 Dec 2020

Mass

05 Dec 2020

mass

29 Nov 2020

Sunday Mass

22 Nov 2020

Vigil Mass

21 Nov 2020

Evening Mass

24 Oct 2020

Sunday Mass

20 Sep 2020

mass

12 Sep 2020

Mass

06 Sep 2020