Days Events

Requiem Mass - Derek Spelman

28 Jul 2023

Wedding of Fintan Tuke & Lisa McDonnell

01 Jul 2023

Funeral Mass - John Sheerins

15 Jun 2023

Funeral Mass - Shane Doherty

24 Feb 2023

Funeral Mass - Rita Hanley

21 Jan 2023