Days Events

Funeral Mass - Joe Larkin

06 Jul 2023

Funeral Mass - Brendan Dagg

15 Mar 2023

Funeral Mass - Bernadette Gorman

13 Mar 2023

Funeral Mass - Mary O'LOUGHLIN

13 Mar 2023

Funeral Mass - Christy Merriman

07 Mar 2023

Funeral Mass - Patrick Heffernan

02 Mar 2023

Funeral Mass - Joseph Connolly

22 Feb 2023